Ramenní kloub se skládá ze čtyř kloubů. Nejčastější problematika: instabilita, degenerativní onemocnění, aseptické nekrózy hlavice humeru...


Lidské tělo

Pletenec ramenní

Ramenní kloub (articulatio humeri) je nejpohyblivější kloubem těla. Je tvořen glenohumerálním, akromioklavikulárním, sternoklavikulárním a skapuloklaviculárním skloubením. Svalstvo kolem ramenního pletence  tvoří funkční jednotku.

Nejčastější problematikou jsou:

  • vrozené vývojové vady
  • degenerativní vady
  • traumatické změny jako jsou např. instability, luxace sternoklavikulární , akromioklavikulárního skloubení
  • poruchy měkkých tkání v ramenním pletenci jsou impingement syndrom, bursitis subcromialis, syndrom zmrzlého ramene
  • rotátorová manžeta tvoří ji svaly m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor. Nejvíce zatíženým úsekem rotátorové manžety je úponová partie m. supraspinatus, jejíž šlacha je při  abdukci  stlačována  mezi velký hrbolek pažní kosti a nadpažek.

 

Ramenní kloub (articulatio humeri) je nejpohyblivější kloubem těla. Je tvořen glenohumerálním, akromioklavikulárním, sternoklavikulárním a skapuloklaviculárním skloubením. Svalstvo kolem ramenního pletence  tvoří funkční jednotku. Nejčastější problematikou jsou:
                                               -     vrozené vývojové vady

-         degenerativní vady

-         traumatické změny jako jsou např. instability, luxace sternoklavikulární , akromioklavikulárního skloubení

-         poruchy měkkých tkání v ramenním pletenci jsou impingement syndrom, bursitis subcromialis, syndrom zmrzlého ramene

rotátorová manžeta tvoří ji svaly m. subscapularis, m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor. Nejvíce zatíženým úsekem rotátorové manžety je úponová partie m. supraspinatus, jejíž šlacha je při  abdukci  stlačována  mezi velký hrbolek pažní kosti a nadpažek.