Svalová křeč, natažení či namožení svalu, natržení svalu, svalová kontuze...


Lidské tělo

Poranění svalů a šlach

Poranění svalů má svoji definici, poškození svalů vlivem přímého tupého poranění, nebo nepřímého dysbalancí svalových skupin či náhlých nekoordinovaným pohybem, kdy sval není na zátěž adaptován. Ve většině případů tomu bývá při nedostatečném prohřátí před výkonem, u nedokonale trénovaných jedinců či unavených nebo podchlazených svalech. Nedoléčená předcházející zranění, různá nedoléčená či špatně diagnostikovaná mikrotraumata mohou způsobit zvýšené riziko recidiv.

Hojení u měkkých tkání probíhá ve 3 fázích. V postiženém místě probíhá zánět, postupná reparace tkáně až následná obnova funkce tkáně.
Klasifikace poranění svalů: přímé poškození označujeme jako kontuze, poranění nepřímím mechanizmem či vlivem, tj. náhlým nekoordinovaným pohybem nebo nerovnoměrnou zátěží.

Svalová křeč: ve většině případů bývá vyvolána nepřiměřenou ztrátou tekutin a iontů během výkonu. Ve většině případů se jedná o poškození svalů stehna a lýtka.

Namožení svalu: při natažení neboli distenzi je anatomická kontinuita svalových vláken neporušena. Ve většině případů k tomu dochází při jediném nadměrném působení síly nebo jej způsobuje dlouhodobější nadměrné přetěžování.

Natažení svalu: svalová distenze vzniká zpravidla nepřímým mechanismem. Svalová vlákna se prodlouží na hranice svých možností. K natažení svalů dochází během excentrické kontrakce.

Natržení svalu: neboli svalová ruptura vzniká zpravidla nepřímým mechanismem. Svalová ruptura, částečná nebo úplná, se projeví ostrou bodovou bolestí ve svalu. Používá se čtyř stupňová klasifikace:  1. trhlina jednotlivých vláken, 2. ruptura několika svalových vláken, 3. přetržení četných svalových vláken, 4. kompletní ruptura svalu i fascie.

Kýla
Do kategorie poranění svalů a šlach můžeme zařadit problematiku kýly. Rozdělujeme je na tříselnou kýlu (hernia inguinalis) a pupeční kýlu (hernia umbilicalis).  Tříselné kýly lze dělit do dvou hlavních kategorií podle vztahu kýlního vaku s kýlní brankou a to na kýly přímé a kýly nepřímé. Jedná se o stav, kdy  se vychlipuje část pobřišnice tříselným kanálem do podbřišku.