Nejčastější problematika: dysplazie kyčelního kloubu, degenerativní onemocnění...


Lidské tělo

Kyčelní kloub

Kyčelní kloub je spojení kosti stehenní a pánve. Oproti ramennímu kloubu jsou rozsahy pohybů v kyčelním kloubu ve všech rovinách menší. Je to největší kloub v lidském těle.
Kloubní hlavici tvoří hlavice kosti stehenní (caput femoris) a kloubní jamku acetabulum kosti pánevní. Acetabulum je současně místem, kde se stýkají všechny tři kosti.

Nejčastější problematikou jsou:

  • onemocnění v dětském věku, Morbus Perthes, vrozená dysplazie kyčelní
  • onemocnění v dospělém věku, přetížení měkkých tkání, entezopatie
  • degenerativní onemocnění, osteoartróza
  • trauma, měkké tříslo, zlomeniny, luxace kyčelního kloubu