Poranění měkkých tkání, zlomeniny jednoduché, multifragmentální...


Lidské tělo

Traumatologie pohybového aparátu

Poranění kloubů můžeme rozdělit na distorze – dochází k tzv. natažení kloubu tím, že se překročí fyziologický kloubní rozsah. Dochází i k parciální ruptuře kloubního pouzdra, stabilita kloubu je zachována.

Subluxace: příznakem je nestabilita kloubu a dochází k ruptuře kloubního pouzdra, vazů. V kloubu je náplň – hemartros, omezení pohybu v kloubu.

Luxace: dochází ke kompletní ztrátě kontaktu kloubních ploch. Většinou bývá i deformita kloubu, omezení pohybu. Ve většině případů bývá spojena s poraněním kostí. Samotnou kapitolou jsou zlomeniny. Zlomenina vzniká násilným přerušením kontinuity kosti. Obecně lze klasifikovat všechny zlomeniny na jednoduché a multifragmentární.