Kineziologie zápěstí a ruky umožňuje značné množství pohybů...


Lidské tělo

Zápěstí a ruka

Kineziologie zápěstí a ruky umožňuje značné množství pohybů. Člověk má schopnost jako jediný živočišný druh využívat ruku pro jemnou motoriku a úchop mezi palcem a ukazováčkem. Pokud jde o čití, tvrdí se, že spojení palce s ukazováčkem je nejcitlivější částí lidského těla.

Zápěstí (articulatio radiocarpalis, carpus) je část horní končetiny mezi rukou a předloktím. Kostra zápěstí je tvořena souborem osmi kostí (carpů): kost člunkovitá (os scaphoideum), kost poloměsíčitá (os lunatum), kost trojhranná (os triquetrum), kost hrášková (os pisiforme), kost mnohohranná větší (os trapezium), kost mnohohranná menší (os trapezoideum), kost hlavatá (os capitaum), kost hákovitá (os hamatum)

Ruka (lat. manus), skládá se ze zápěstí a pěti prstů.

Nejčastější problematikou jsou:

  • vrozené vývojové vady, manus vara congenita, klinodaktylie atd.
  • onemocnění měkkých tkání z přetížení, lupavý prst, Dupuytrenova kontraktura
  • degenerativní onemocnění, artróza jednotlivých kloubů ruky
  • zlomeniny
  • luxace
  • nestability zápěstí
  • pakloub navikulární kosti