"Je milé být důležitý, ale důležitější je být milý" Roger Federer


Profil

Profil

Poskytovatel zdravotní péče ordinace Sportovní fyzioterapie se primárně věnuje preventivní zdravotní péči pohybového aparátu. Od roku 2003 se systematicky věnujeme preventivní zdravotní péči pro profesionální a výkonnostní sport.
V roce 2008 byla oficiálně zahájena činnost samostatné ordinace Sportovní fyzioterapie.
Zdravotní obor fyzioterapie, se především zaměřuje na diagnostiku a terapii funkčních poruch pohybového systému. Obor je definován jako terapeutický postup využívající různých forem energií k léčebnému ovlivnění patologických stavů. Jedním z hlavních cílů společnosti je zavedení funkčního systému „preventivní zdravotní péče u sportující mládeže“ na úrovni profesionálního sportu. Na základě zkušeností a ve spolupráci se sportovními svazy, kluby a jednotlivými sportovci aktivně provádíme monitoring pohybového aparátu. Jsme rádi, že sportovní organizace akceptují naši aktivitu a uvědomují si význam dané problematiky.  Vytváříme a pracujeme s individuálním programem pro snížení případných možných rizik ohrožující pohybový systém klientů. Individuální spolupráce zaručuje požadovaný efekt.
           
Pracoviště poskytuje odbornou zdravotní péči v rámci oboru fyzioterapie.